Emedical

Koulutukset

 

Pikalinkit eri koulutusten esittelyihin.

Lisätietoja

Tuotteet

 
Sydäniskuri

Yrityksellämme on Zoll maallikkosydäniskureiden edustus. Kun tilaat Zoll-sydäniskurin kauttamme, järjestämme teille myös laadukkaan käyttökoulutuksen.

Lisätietoja
 
     
 

KELAN KORVAUSPERUSTE
Työpaikan ea-koulutuksille

 

Ohjeistus korvausten hakemiseen

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

- Edellytyksenä on, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä.

- Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

- Kouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK).

- Korvaus on enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja Kelan tekemän päätöksen mukaan.

- Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.

- Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.

Emedical Oy:n kouluttajilla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus, ETK. Ensiapukurssimme täyttävät Kelan vaatimukset.

Lisää tietoa korvauksien hakemisesta voitte kysyä Kelalta.

 
Emedical Tarjous
 
     
Design By :medi-a.fi

© Medi-a 2018. All Rights Reserved.